Osahankkeet:

 Takaisin Hajautetut biojalostamot etusivulle

A) Puun biokaasutus

Itä-Suomen yliopiston johtama osuus, jossa selvitetään ja havainnollistetaan biokaasun tuotannon laajentamista Suomessa metsäbiomassaa käyttäen.

 

B) Pien-CHP ja termiset prosessit

Itä-Suomen yliopiston johtama osuus, jossa selvitetään pien-CHP:n mahdollisuuksia itäsuomalaisessa toimintaympäristössä sekä termisten jalostusprosessien (terminen kaasutus, torrefiointi ja biohiili) merkitystä tulevaisuuden energiahuollossa Itä-Suomen kannalta ja uusien tuotteiden etsimisessä.

 

C) Raaka-aineen laatu ja liiketoimintamallit

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun johtama osuus, jossa perehdytään raaka-aineen tuotanto- ja laatukysymyksiin hankkeen prosessien näkökulmasta sekä uusien jalostusprosessien liiketoimintamalleihin.

 

OSAHANKKEIDEN TULOKSIA OVAT:

  • Biomassan lämpökäsittelyyn perustuvat polttoaineet ja uudet tuotteet (esimerkkejä ja demonstraatioita toteutettavuusselvityksineen itäsuomalaisessa toimintaympäristössä) 2 kpl

  • Biologisesti muokatun biomassan mahdollisuudet (mahdollisuuksien demonstrointi ja toteutettavuusselvitys 3 eri arvoketjulle)

  • Biomassan kaasuttamiseen perustuvat liiketoimintakonseptit (pien-CHP demonstraatio ja toteutettavuusselvitys sekä biokaasun tuotanto puubiomassasta, demonstraatio ja toteutettavuusselvitys)

  • Kokeellisesti todennettu toimintamalli ja suositukset puupohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi biokaasutuotannon syötteinä.

  • Taloudellinen kannattavuustarkastelu ja kustannushyötyanalyysi (jopa mahdollinen liiketoimintamalli) puupohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi biokaasulaitosten syötteenä.