Työmuodot

T&K-työ. Hankkeen asiantuntijat kehittävät oman aihepiirinsä käytännönläheisiä lähestymistapoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa tavoitteena uuden osaamispotentiaalin luominen

Verkottuminen. Hankkeen asiantuntijat verkottuvat mm. verkottumisfoorumeissa, joita on järjestetty kaksi hankkeen aikana.

Foorumit. Hanke järjestää laajalle yleisölle suunnattuja foorumeita tietyistä teemoista muutaman kuukauden välein. Foorumien ohjelmat ja esitelmät löydät täältä.

Yrityskoulutus. Hanke kehittää työskentelymallia,  jossa T&K-organisaatioiden asiantuntijat menevät yrityksiin ja sparraavat yrityksiä heidän omissa kehityshaasteissaan. Toimintamalli kehitetään kesällä ja syksyllä 2010.

Infokortit. Hanke tuottaa laajalle kohderyhmälle suunnattuja A4-kokoisia infokortteja, joilla viestitään hankkeen työstä ja tuloksista. Infokortteja voidaan käyttää tulosteena tai sähköisesti. Infokortit löydät täältä.

 

Takaisin Metsäenergian etusivulle