22.11.2010. Metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskus METTI rakentuu tohtori Tarja Cronbergin tekemän selvityksen pohjalta, mutta toiminnan käynnistyminen etenee suunniteltua hitaammin. Vuoden 2010 loppuun mennessä on tarkoitus käydä vielä yksi kierros neuvotteluja, joissa selviää METLAN ja Itä-Suomen yliopiston sekä VTT:n toiminnan organisointi METTIssä. Yhteistyö Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston välillä etenee rivakammin ja  yhteistyön toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on jo hahmoteltu. 

 

4.5.2010. Metsäenergia-hanke kehittää toimintamallia siitä kuinka tutkijat ja yritykset voisivat kohdata entistä tuloksekkaammin. Metsäenergia-hankkeen yhtenä työmuotona kehitetään ja kokeillaan toimintamallia, jossa tutkijat ja yritysten edustajat pystyisivät keskustelemaan yhteisistä intresseistä ja yhteistyön mahdollisuuksista entistä tuloksekkaammin ja molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kokeilussa hyödynnetään Pohjois-Karjalan kauppakamarin kokemusta samantyyppisestä toiminnasta mm. opettajien ja yritysten kohtaamisessa. Työ on käynnistynyt huhtikuussa ja toimintamallin kehittäminen jatkuu joulukuuhun 2010 saakka.

 

20.4.2010 Tarja Cronbergin selvitystyö Metsäbioenergian T&I-keskuksesta etenee hyvin. Innovaatioseminaarin (29.3.2010) jälkeen lukuisia haastatteluja eri sidosryhmien edutajien kanssa on tehty.  Jyväskylän seudun haastattelut 19.4. olivat Cronbergin mukaan erittäin mielenkiintoiset ja yhteistyöhakuiset. Kansainvälisen roolin saavuttamisen vaatimukset yhteistyölle ovat hyvin selvillä. Haastattelut jatkuvat 20.4. Kuopiossa ja 21.4. Helsingissä. 

 

Takaisin Metsäenergian etusivulle