Hajautetut biojalostamot työmuodot

Takaisin Hajautetut biojalostamot etusivulle

 Hanketaso:

1. Tutkijoiden keskinäiset tapaamiset ja neuvottelut

2. Hankevetäjien väliset tapaamiset ja sopimukset

3. Verkostoitumisen ydintoimintaa, kuukausittain

 

Aluetaso:

1. Seminaarit, koulutuspäivät

2. Yhteistyöpalaverit ja ideariihet osahankkeiden ja sidosryhmien kanssa

3. Toimijoiden olemassa olevat kontaktit ja uusien solmiminen

 Kansallinen taso

1. Biojalostamot - foorumi

2. Ideariihet, seminaarit ja koulutuspäivät

3. Alueellisten ja kansallisten toimijoiden olemassa olevat kontaktit ja uusien solmiminen

 

Kansainvälinen taso

1. Tutkijoiden välinen yhteistyö, seminaarit, konferenssit

2. Toimijoiden olemassa olevat kontaktit ja uusien solmiminen

3. Hankesuunnittelun yhteydessä, tilanteen mukaan

 

Yhteiset toimintaohjeet: ESR hankkeiden tiedotusohje, tukikelpoisuusohje ja raportointiohje